Ćwiczenia matematyczne

Jaki ułamek jest na obrazku?


Ułamki zwykłe na osi liczbowej


Porównaj ułamki z tymi samymi licznikami i mianownikami


Porównaj ułamki i liczby naturalne


Uzupełnij licznik lub mianownik


Ułamek z danej liczby


Dodawanie i odejmowanie ułamków o tych samych mianownikach (łatwy)


Dodawanie i odejmowanie ułamków o różnych mianownikach (średni)


Liczby mieszane


Dzielenie ułamków zwykłych


Ułamki piętrowe


   
   

Copyright © 2017 - 2020 Eductify