Národní plán obnovy - dotace EU pro školy

Máte ve škole digitální učebnu s tablety a hledáte výukový software pro žáky? Nabízíme vzdělávací aplikace pro tablety a chytré telefony vyvinuté v České republice. Určitě zpestříme váš výukový program, protože například v Češtině máme pro žáky připravených více než 7000 otázek a v Matematice přes 8000. Aplikace kromě otázek obsahují teorii, vysvětlení k otázkam, přehledně roztříděné okruhy a jsou lehké k zacházení. Na rozdíl od jiných aplikací se nebojíme ani těžkých témat, takže na své si přijdou i studenti středních škol. Dají se nasadit jak na školní tablety (Android i iPad), tak na soukromé zařízení žáků.

Protože jsme výukový (edukační) software, naše aplikace si můžete pořídit v rámci dotace Národního plánu obnovy jakožto aplikace využitelné pro vzdělávání či sloužící jako prostředek ke vzdělávání.

Národní plán obnovy (MPO) jako jednu z komponent v gesci v Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) uvádí Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace, kam spadají licence a software. Proto naše aplikace nabízíme pro školy až 5letou licenci, ceník je k nahlédnutí zde, v případě objednávky licencí pro vícero předmětů poskytujeme slevy.

Při tvorbě nášho software jsme reflektovali české učební osnovy a učebnice. Momentálně nabízíme Českou gramatiku, Matematiky, Angličtinu, Fyziku a Chemii.

Linky k NPO a k MŠMT:

Copyright © 2017 - 2023 Eductify