Matematika Testy - Cvičení z matematiky

Absolutní hodnota

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Absolutní hodnota

Absolutní hodnota čísla je jeho vzdálenost od nuly bez ohledu na směr, kterým leží od nuly. Označujeme ji ||. Např. absolutní hodnota 5 je 5 $(|5| = 5)$ a absolutní hodnota −5 je také 5 $(|−5| = 5)$. Jak vidíme, absolutní hodnota čísla není nikdy záporná.

Při výpočtech s absolutní hodnotou bychom měli respektovat pořadí početních operací a nejprve je hodnotit jako závorky, např.:

$$ −5 + 7 × |3 − 8| = −5 + 7 × |−5| = $$
$$ = −5 + 7 × 5 = −5 + 35 = 30 $$

   
   

Copyright © 2017 - 2020 Eductify