Matematika Testy - Cvičení z matematiky

Absolutní hodnota

| –13| = ?

Absolutní hodnota

Absolutní hodnota čísla je jeho vzdálenost od nuly bez ohledu na směr, kterým leží od nuly. Označujeme ji ||. Např. absolutní hodnota 5 je 5 $(|5| = 5)$ a absolutní hodnota −5 je také 5 $(|−5| = 5)$. Jak vidíme, absolutní hodnota čísla není nikdy záporná.

Při výpočtech s absolutní hodnotou bychom měli respektovat pořadí početních operací a nejprve je hodnotit jako závorky, např.:

$$ −5 + 7 × |3 − 8| = −5 + 7 × |−5| = $$
$$ = −5 + 7 × 5 = −5 + 35 = 30 $$

   
   

Copyright © 2017 - 2020 Eductify