Matematika Testy - Cvičení z matematiky

Urči správný interval ke grafu

Intervaly

Interval je množina reálných čísel mezi dvěma danými čísly, která zahrnuje všechna čísla mezi těmito dvěma čísly. K jeho zápisu potřebujeme závorky a dvojici čísel představující dva koncové body intervalu. Používáme dva typy závorek: závorky <> a závorky (). Závorky <> (uzavřené) znamenají, že je zahrnut koncový bod intervalu. Závorky () (otevřené) znamenají, že koncový bod je vyloučen a interval uvedený prvek neobsahuje. Intervaly zobrazujeme na číselné ose jako úsečky. Pokud je interval uzavřený, krajní bod bude vybarvené kolečko, pokud je otevřený, bude prázdné.

Takže pro (−2; 3> začíná rozsah hned za −2 (zahrnuje čísla větší než −2, ale ne samotnou −2) a končí 3 (interval zahrnuje čísla menší a rovné 3).
To můžeme zapsat jako:

$$ −2 < x ≤ 3$$

Nebo se dá zakreslit jako:
0-2-424


Symboly nekonečna ∞ a −∞ jsou vždy doplněny kulatými závorkami (). Například <2, ∞) je interval všech reálných čísel větších nebo rovných 2.


   
   

Copyright © 2017 - 2020 Eductify