Řecká abeceda

Řecká abeceda

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Řecká abeceda

Ve starověkém Řecku používali jednu z prvních abeced na světě, jež je podobná také naší současné abecedě. Kromě toho, že se stále používá v současné řečtině, našla uplatnění v matematice, jakožto vědě, která se v antice prudce rozvíjela. Řecká písmena, kterých je celkem 24, mají podobně jako ta naše svůj malý a velký znak. Každé také foneticky představuje jedno písmeno a současně má i své jméno.

Velké
písmeno
Malé
písmeno
Jméno Současný
ekvivalent
Α α Alpha a
Β β Beta b
Γ γ Gamma g
Δ δ Delta d
Ε ε Epsilon e
Ζ ζ Zeta z
Η η Eta h
Θ θ Theta th
Ι ι Iota i
Κ κ Kappa k
Λ λ Lambda l
Μ μ Mu m
Ν ν Nu n
Ξ ξ Xi x
Ο ο Omicron o
Π π Pi p
Ρ ρ Rho r
Σ σ, ς Sigma s
Τ τ Tau t
Υ υ Upsilon u
Φ φ Phi ph
Χ χ Chi ch
Ψ ψ Psi ps
Ω ω Omega o

Znát symbol a název každého řeckého písmene je v matematice nesmírně užitečné, neboť se používají velice často. Kromě jiného, řeckými písmeny označujeme úhly v geometrii, také jedna z nejdůležitějších konstant v matematice se jmenuje π (pí). A písmeno Δ (delta) je v matematice obecně uznávaný symbol pro rozdíl. Řecká písmena se využívají nejen v matematice , např. i varianty coronaviru dostaly jména z Řecké abecedy: delta a omikron.


   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify