Sčítání a odčítání záporných čísel

Sčítání a odčítání záporných čísel

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Sčítání a odčítání záporných čísel

Pokud číslo nemá před sebou znaménko, znamená to, že se jedná o kladné číslo (kladné číslo je vyšší než 0). Můžeme to napsat znaménkem plus, např. 5 = + 5. Taková čísla sčítáme a odčítáme tak, jak jsme zvyklí. Součet dvou kladných čísel je vždy kladný (vyšší než nula).

Odčítání dvou kladných čísel nás může v některých případech zavést za nulu:

$$3−10 = (− 7)$$
03−3−7−10710

Také to můžeme zapsat s přidáním znaménka plus, např. 3 − 10 = 3 − + 10.

Pro každou kombinaci dvou znamének můžeme postupovat podle těchto pravidel:

Pravidlo Příklad

Dva stejná znaménka u sebe (++ nebo −−) se stávají znaménkem +.
5+(+3)=
5+3=8
−5+(+3)=
−5+3=−2
2−(−3)=
2+3=5
−4−(−3)=
−4+3=−1

Dva různá znaménka (+ − nebo − +) se stávají znaménkem −.
4 + (− 3) =
4− 3 = 1
−8 + (− 4) =
− 8−4 = −12
1 − (+ 3) =
1−3 = −2
−5 − (+ 4) =
−5 − 4 = − 9

   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify