Objem a povrch krychle a kvádru

Objem a povrch krychle a kvádru

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Krychle a kvádr

Kostka/krychle je trojrozměrné těleso se 6 čtvercovými stěnami. Každá její hrana (a) je stejně dlouhá a všechny její úhly jsou pravé (mají 90°).

aaa

Pro výpočet objemu a povrchu použijeme tyto vzorce:

$$ V = a × a × a = a^3 $$
$$ S = 2a × a + 2a × a + 2a × a = 6a^2 $$

Kvádr je trojrozměrné těleso, které má šest obdélníkových stěn. Jeho úhly jsou pravé.

abcabbcccb
$$ V = a × b × c $$
$$ S = 2a × b + 2b × c + 2a × c $$

Krychle i kvádr patří mezi hranoly (tělesa se dvěma rovnoběžnými základnami tvořenými shodnými a shodně orientovanými mnohoúhelníky).


   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify