Definice úhlů

Definice úhlů

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Druhy uhlů

Ostrý úhel je menší než 90° (zelený).
Pravý úhel je přesně 90° (modrý).
Tupý úhel je větší než 90° a menší než 180° (hnědý).

162°90°45°

Přímý úhel má přesně 180° (zelený) - jeho ramena jsou opačné polopřímky.
Nekonvexní úhel (dutý) je větší než 180° (modrý) - úhel, v němž existují alespoň dva body, jejichž spojnice nebude celá patřit tomuto úhlu.
Plný úhel má přesně 360° (hnědý) – jeho ramena leží na sobě a za úhel se pokládá celá rovina kolem nich.

360°225°180°

A nulový úhel se rovná přesně 0° - jeho ramena leží na sobě a neobsahuje žádné body uvnitř.

Všechny úhly kromě nekonvexního se pokládají za konvexní (pro kterékoliv jejich dva různé vnitřní body platí, že jejich spojnice bude ležet celá uvnitř úhlu.

Speciálním typem je dutý úhel, což je úhel, který je vždy menší než úhel přímý (180°). Vznikne jako průnik dvou polorovin.

A dalším typem je úhel kosý – úhel, který není nulový, pravý, přímý nebo plný.


   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify