Porovnej zlomky se stejným čitatelem nebo jmenovatelem

Porovnej zlomky se stejným čitatelem nebo jmenovatelem

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Porovnání zlomků

Zlomky zaznamenávají části celku. Chceme-li dva zlomky porovnat, musíme najit ten, který obsahuje větší část celku.

Pokud mají zlomky stejný jmenovatel, můžeme porovnat čitatele:

$$ 3/4> 1/4 $$

Výsledek lze zobrazit takto:

3414

Pokud existuje společný čitatel, zlomek s větším jmenovatelem je ve skutečnosti menší:

$$ 1/3> 1/4 $$

Můžeme si to také zakreslit:

3141

Pokud dva zlomky nemají společný čitatel ani jmenovatel, musíme najít ekvivalentní zlomky se stejným jmenovatelem. Např. porovnat $ 3/8 $ a $ 1/3 $:

$ {3 × 3} / {8 × 3} = 9/24, {1 × 8} / {3 × 8} = 8/24;→; $ $ 9/24> 8/24 $

Pokud porovnáme zlomek s celým číslem, můžeme celé číslo převést na zlomek se stejným jmenovatelem:

$$ 1 = 1/1 = 2/2 = 3/3 = 4/4 = 5/5 = ... $$
$$ 4 = 8/2 = 12/3 = 16/4 = 20/5 = ... $$

Příklad:
Porovnej 3 a $ 9/4 $:

$$ 3 = 12/4;→;12/4> 9/4 $$

   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify