Složené zlomky

Složené zlomky

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Složené zlomky

Obecně platí, že složený zlomek v sobě obsahuje alespoň jeden další zlomek. Může být v čitateli, jmenovateli nebo v obou. V posledním případě jde vlastně o poměr dvou zlomků.

Chceme-li složený zlomek převést na jednoduchý zlomek, přepíšeme ho pomocí dělení:

$${;4/5;}/{2/3}={4/5}÷{2/3}={4/5}×{3/2}=12/10$$

Horní/vnější čitatel můžeme vynásobit také spodním/vnějším jmenovatelem a horní/vnitřní jmenovatel dolním/vnitřním čitatelem:

$${;4/5;}/{2/3}={4×3}/{5×2}=12/10$$

Pokud zlomek obsahuje pouze čitatel nebo jmenovatel, přepíšeme jej jako zlomek a pak je vydělíme nebo vynásobíme:

$${;1/8;}/3={;1/8;}/{3/1}={1×1}/{8×3}=1/24$$

$${;7;}/{4/5}={{;7/1;}/{4/5}={7×5}/{1×4}=35/4$$

   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify