Smíšená čísla

Smíšená čísla

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Smíšená čísla

Pravý zlomek je zlomek, jehož čitatel (horní číslo) je menší než jmenovatel (dolní číslo), např. $ 1/3; 3/4; 5/7; 6/7 $. Je vždy menší než 1.

Nepravý zlomek je zlomek s čitatelem větším nebo rovným jmenovateli, např. $ 7/6; 8/4; 3/3; 8/7; 34/9 $. Je vždy větší nebo roven 1.

Smíšené číslo je zápis zlomku pomocí celého čísla a pravého zlomku. Jde tak zapsat každý nepravý zlomek

Jak převést nepravý zlomek na smíšené číslo:

$$ 15/7 $$

Chceme-li převést $ 15/7 $ na smíšené číslo, musíme zjistit, kolikrát se číslo 7 vejde do čísla 15. Proto vydělíme čitatel jmenovatelem:

$ 15 ÷ 7 = 2 $ se zbytkem 1 ($ 15 = 2 × 7 + 1 $).
Číslo 2 bude použito jako celé číslo smíšeného čísla a zbytek 1 bude čitatelem nad původním jmenovatelem (7):

$$ 15/7 = 2 {1/7} $$

Jak převést smíšené číslo na zlomek:

$$ 5 {3/4} $$

Chceme-li převést $ 5 {3/4} $ na zlomek, vynásobíme celé číslo jmenovatelem:

$$ 5 × 4 = 20 $$
Přičteme 20 k čitateli:
$$ 20 + 3 = 23 $$
Zapíšeme 23 do jmenovatele:

$$ 5 {3/4} = 23/4 $$

Smíšené číslo může být také zapsáno jako: 1 5 8 ; 3 3 4 .


   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify