Matematika Testy - Cvičení z matematiky

Dělení desetinných čísel

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Násobení a dělení desetinných čísel

Desetinná čísla můžeme násobit stejně, jako kdyby to byla celá čísla - na začátku ignorujeme desetinnou čárku, poté spočítame desetinná místa a umístníme desetinnou čárku na správné místo ve výsledku – posune se o tolik desetinných míst, kolik jich měli původní čísla dohromady např.:

$$ 4 × 0.4 ;→ ; {4 × 4} =16;→;$$
$$;→; 4 × 0.4 =1.6$$

0.4 bylo posunuté o jedno desetinné místo, takže 16 se změní na 1.6.


$$ 0.6 × 0.02; → ; {6 × 2} =12;→;$$
$$;→; 0.6 × 0.02=0.012$$
Oba čísla byla dohromady posunutá o tři desetinná místa, takže 12 se změní na 0.012.

Můžeme také převést desetinná čísla na zlomky, např.:

$$ 0.5 × 0.6 = 5/10 × 6/10 =$$
$$= 30/100 = 3/10 = 0.3 $$

Převést desetinná čísla na zlomky se obzvláště hodí u dělení, např.:

$$ 0.7 ÷ 0.25 = {7/10} ÷ {25/100} = {7/10} ÷ {1/4} =$$
$$= 7/10 × 4 = 28/10 = 2.8 $$

   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify