Dělení desetinných čísel (lehké)

Dělení desetinných čísel (lehké)

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Dělení desetinných čísel

Nejprve vynásobte dělence i dělitele deseti tolikrát, kolikrát je potřeba, aby z nich byla celá čísla (oba stejně.) Toto násobení nezmění výsledek.

$$ 0.3÷0.2=3÷2=1.5$$
$$ 0.9÷0.04=90÷4=22.5$$
$$ 0.001÷0.2=1÷200=0.005$$

Můžeme také vynásobit dělence nebo dělitele stejným číslem tak, aby nám vyšlo jako dělitel číslo 1, 10 nebo 100:

$$8÷0.2=(8×5)÷(0.2×5)=40÷1=40$$
$$4.5÷0.25=(4.5×4)÷(0.25×4)=18÷1=18$$

Můžeme také převést desetinná čísla na zlomky:

$$0.7÷0.25={7/10}÷{25/100}=$$
$$={7/10}÷{1/4}=7/10×4=28/10=2.8$$
$$0.5×0.6=5/10×6/10=30/100=3/10=0.3$$

Můžeme také použít dělení pod sebou:

$$0.6÷3.2=?$$

Nejprve každé číslo vynásobíme 10, abychom z nich udělali celá čísla:

$$0.6÷3.2=6÷32=?$$

Nyní můžeme provést dělení pod sebou. Musíme si však být jisti, že ve výsledku vkládáme desetinnou čárku na správné místo.

240− 322562241600280160240÷32=73287560÷32=1280÷32=86000001..160÷32=532×825632×7224

   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify