Nerovnice se sčítáním a odčítáním

Nerovnice se sčítáním a odčítáním

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Nerovnice

K vyřešení nerovnice je potřeba upravit ji tak, aby proměnná (většinou x nebo y) byla izolována na jedné straně a vše ostatní na druhé straně. Všechny nerovnice mají dvě strany: levou stranu (LS) a pravou stranu (PS). Vztah mezi nimi může být < (menší než), > (větší než), ≤ (menší nebo rovno), ≥ (větší nebo rovno) .

Při řešení můžeme provést stejnou operaci (sčítání, odčítání, násobení každého členu, dělení každého členu) na obou stranách nerovnice, což nám pomůže přesunout čísla na jednu stranu a proměnnou na druhou stranu.

Příklad:

$$ 8 − x < 3x $$

K oběma stranám přičteme x, čímž ho odstraníme z levé strany

$$ 8 − x + x < 3x + x $$
$$ 8 < 4x $$

Obě strany vydělíme číslem 4, čímž dostaneme na pravé straně jenom x.

$$ 8 ÷ 4 < {4x}/4 $$
$$ 2 < x $$

Výsledkem jsou všechny čísla větší než 2.


   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify