Matematika Testy - Cvičení z matematiky

Násobky a dělitelé

Je číslo 4 dělitelem čísla 28?

Násobky

Když číslo vynásobíme jiným celým číslem, získáme jeho násobky. Např. násobky 5 jsou 5, 10, 15, 20, 25 atd.

Existuje nekonečně mnoho násobků jakéhokoli celého čísla.

Dělitele

Dělitele čísla jsou čísla, která společně vynásobíme, abychom získali toto číslo. Je to číslo, které beze zbytku vydělí původní číslo. Např. 8 je dělitel 24, protože 24 se může rozdělit přesně na 8 dílů po 3. Kromě 8 a 3 má 24 další dělitele, které můžeme uvést v párech: 12 a 2, 6 a 4 a také 24 a 1.

Každé celé číslo má konečný počet dělitelů.


   
   

Copyright © 2017 - 2019 Eductify