Matematika Testy - Cvičení z matematiky

Sčítání do 100 pod sebou (bez přenášení)

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Sčítání pod sebou

Při sčítání větších čísel si často nevystačíme s výpočtem z hlavy a je lepší použít metodu sčítání pod sebou (neboli ve sloupcích). Příklad níže ukazuje čísla 14 a 32. Tyto sčítance si zapíšeme pod sebe tak, aby jednotky byly pod jednotkami, desítky pod desítkami atd. Výpočet začínáme odzadu. Sečteme čísla na jednotkové pozici a pak na desítkové.

4+2=6+32146+3214461+3=4

Velmi často se také stane, že součet dvou číslic překročí desítku. Vezměme si příklad 75+67. Zde musíme sečíst 5 a 7, což je dohromady 12. V tomto případě zapíšeme na jednotkovou pozici pouze poslední číslici součtu, tj. 2. Číslici jedna musíme přenést k desítkovým číslicím, takže k 7 a 6 přičteme ještě jednotku. Výsledek je 14. Jelikož na stovkové pozici již žádné číslice ke sčítání nejsou, číslo 14 zapíšeme na začátek výsledku.

5+7= 2+67752+67751427+6+ =1411

   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify