Matematika Testy - Cvičení z matematiky

Zaokrouhli čísla do 1000 na desítky nebo stovky

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Zaokrouhlování čísel

Zaokrouhlování je zjednodušování čísel. Např. 1783645 zaokrouhlením na tisíce změníme na 1784000, což je číslo, se kterým se pak lépe pracuje při výpočtech.

Při zaokrouhlování dodržujeme určitá pravidla. Nejprve musíme rozhodnout, na které poslední pozici zprava chceme mít nenulovou číslici. Pro zaokrouhlování na desítky je to druhá číslice zprava, pro stovky třetí, pro tisíce čtvrtá atd.

1 783 645DesítkyJednotkyStovkyDesetitisíceTisíceStatisíceMiliony

Tuto číslici zachováme nebo zvedneme. Pokud za ní následuje:

  • 0, 1, 2, 3 nebo 4, ponecháme stejnou číslici (zaokrouhlíme dolů)
  • 5, 6, 7, 8 nebo 9, zvedneme číslici o jedna (zaokrouhlíme číslo nahoru)

Příklady:

Zaokrouhli 183 na desítky. Desítková pozice je druhá číslice zprava (8), za kterou následuje 3. Číslici 8 teda ponecháme. Výsledek zaokrouhlování je 180.

Zaokrouhli 185 na desítky. Za druhou číslicí (8) následuje 5. Zaokrouhlíme tedy nahoru (zvedneme 8 o 1 na 9). Výsledkem je 190.

Zaokrouhli 1239 na stovky. Stovková pozice je třetí číslicí zprava (2), za ní následuje číslice 3. Ponecháme tedy 2. Výsledek je 1200.

Zaokrouhli 1271 na stovky. Za třetí číslicí (2) následuje 7. Zvýšíme tedy 2 o 1 na 3. Výsledkem je 1300.

Zaokrouhli 1496 na desítky. Za druhou číslicí (9) následuje 6. Zaokrouhlíme nahoru: 9+1=10. V tomto případě zvedneme o jedna nejbližší číslici na pozici před ní, která se nerovná 9. A to je 4 (4+1=5). Výsledek je 1500.

Zaokrouhli 1996 na desítky. Za druhou číslicí (9) následuje 6. Zaokrouhlíme nahoru: 9+1=10. V tomto případě zvedneme o jedna nejbližší číslici na pozici před ní, která se nerovná 9. A to je 1 (1+1=2). Výsledek je 2000.

Zaokrouhli 1496 na stovky. Za třetí číslicí (4) následuje 9. Zaokrouhlíme nahoru. Výsledek je opět 1500.


   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify