Matematika Testy - Cvičení z matematiky

Zbytek po dělení 5-7

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Zbytek po dělení

Výsledek dělení není vždy hezké celé číslo, např. 7÷3. Víme, že 3 se do 7 vejde dvakrát. Avšak 3×2=6. Stále zbývá 1. V tomto případě nazýváme 1 zbytkem po dělení (7 je dělenec and 3 je dělitel).

K tomuto výpočtu je potřeba najít nejvyšší násobek dělitele (3), který je však stále nižší než dělenec, a odečíst jej od dělence.

Příklad:
44÷5 ⇒ 5×8=40 ⇒ 44−40=4 (4 je zbytek po dělení 5: 44=5×8+4).


   
   

Copyright © 2017 - 2020 Eductify