Matematika Testy - Cvičení z matematiky

Odčítání do 100 pod sebou (bez přenášení)

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Odčítání pod sebou

Odečítáme-li větší čísla, je pro nás jednodušší použít odčítání pod sebou (neboli ve sloupcích). Podívejme se na příklad níže (74−31). Čísla si napíšeme pod sebe tak, že výše se nachází menšitel (číslo, od kterého odečítáme) a pod ním menšenec (číslo, jež odečítáme). Čísla musí být pod sebou zarovnaná doprava, tudíž se jednotky nachází pod jednotkami, desítky pod desítkami atd. Výpočet začínáme odzadu. Odečteme čísla na jednotkové pozici a pak na desítkové.

4−1=3−31743−3174437−3=4

Často dochází k tomu, že při odečítání dvou číslic je horní číslo menší než spodní. Vezměme si příklad 74−39 (viz níže). Zde musíme odečíst 9 od 4 (4−9). V tomto případě si půjčíme desítku (před číslo 4 přidáme číslo 1) a počítáme 14−9, což je 5. Dále počítáme 7−3. Nesmíme však zapomenout na desítku, kterou jsme si vypůjčili. Přeneseme ji jako číslo 1, takže počítáme 7−(3+1). Výsledek je 3. Na stovkové pozici již žádné číslice k odčítání nejsou, celkový výsledek je tedy 35.

4−9=5−39745−3974357−(3+ )=311

   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify