Je tohle graf funkce?

Je tohle graf funkce?

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Graf funkce

Funkce vyjadřuje vztah mezi dvěma množinami: definičním oborem a oborem hodnot. Definiční obor D(f) je množina všech přípustných hodnot x, jejichž výstupem budou hodnoty y. Zapisujeme jako f(x) = y nebo fx = y. Množina těchto y se nazývá obor hodnot. Každému x je přiřazeno právě jedno y (pokud by stejnému x bylo přiřazeno více y, nešlo by o funkci).

1234123

Několik různých x přitom může mít přiřazeno stejné y. Funkci můžeme vyjádřit také grafem. Na obrázku dole jsou růžové útvary grafy funkcí. Zelené útvary funkci představovat nemohou, protože aspoň jednomu x přiřazují více než jedno y (znázorněno např. přerušovanou čárou v bodě 3). Prázdné kolečko grafu znamená, že definiční obor začíná přesně za tímto bodem, ale daný hraniční bod vylučuje, plné kolečko zahrnuje do definičního oboru i daný bod. Definiční obor funkce s kolečky na obrázku je tedy:

D(f)=(−5;−1⟩
xy-5-4-3-2-1 13412354-1-2-3-42

   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify