Matematika Testy - Cvičení z matematiky

Kruh-úhly u vepsaných čtyřúhelníků

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Čtyřúhelníky s opsanou kružnicí

Tětivový čtyřúhelník má každý vrchol na obvodu kružnice. Součet protějších úhlů tětivového čtyřúhelníku se rovná 180°:

αO180°−αRSQP180°−ββ

   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify