Matematika Testy - Cvičení z matematiky

Převod stupňů na radiány (s pomocí π)

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Oblouková míra (radiány)

Vedle měření úhlu ve stupních se používá také oblouková míra, která se určuje v radiánech (rad), kde 1 π rad odpovídá 180°. Obvod kruhu je 2π rad, což je ekvivalentní 360°. 1 radián je tudíž roven kolem $ 360/{2π}$, tj. 57.3 stupně (neboli 57°18′).

Převod stupňů na radiány

$$ {α (°) × π} / {180°} = α (rad) $$
$$ 45° = {45° × π} / 180° = π / 4 rad $$

Převod radiánů na stupně

$$ απ (rad) = α × 180° $$
$$ 5/6 π rad = 5/6 × 180° = $$
$$=360° / 3 = 150° $$
360°=2π270°=3π/2180°= π90°=π/2

   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify