Matematika Testy - Cvičení z matematiky

Úhly v mnohoúhelníku

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Úhly v mnohoúhelníku

Vnitřní úhly trojúhelníku se rovnají 180°. Vnitřní úhly čtyřúhelníků mají celkem 360°. S každým dalším vrcholem/stranou se součet vnitřních uhlů zvyšuje o 180°.

∡=(3−2)×180°=180°∡=(4−2)×180°=360°

K výpočtu součtu vnitřních úhlů můžeme použít vzorec (n − 2) × 180°, kde n je počet stran. Nezáleží na tom, zda je mnohoúhelník pravidelný (tj. každý strana i úhel má stejnou velikost), nebo ne.

∡=(5−2)×180°=540°∡=(6−2)×180°=720°

   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify