Velikosti úhlů u tří přímek

Velikosti úhlů u tří přímek

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Dvojice úhlů

Dvě rovnoběžné přímky protnuté třetí různoběžnou přímkou tvoří speciální dvojice úhlů:

Střídavé úhly jsou dva úhly, jejichž jedna ramena leží na jedné přímce a druhá ramena jsou rovnoběžná, přitom směr příslušných ramen je opačný (střídavý). Střídavé úhly mají stejnou velikost. Na obrázcích dole jsou úhly stejné barvy (zelené, modré) úhly střídavé. Také platí, že každý zelený a modrý úhel se společným ramenem a vrcholem jsou úhly vedlejší a jejich součet je 180 °.

Souhlasné úhly jsou úhly, jejichž první ramena jsou rovnoběžná a druhá leží na jedné přímce. Musí mít také stejnou orientaci. Souhlasné úhly mají stejnou velikost. Na obrázku dole jsou dvojice uhlů stejné barvy souhlasné.


   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify