Matematika Testy - Cvičení z matematiky

Úhly styčné, vedlejší a vrcholové

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Úhly styčné, vedlejší a vrcholové

Dva úhly jsou styčné, když mají společné rameno a společný vrchol a nepřekrývají se (na obrázku dole jsou to γ a δ, δ a η, η a α atd.). Součet velikostí je menší než velikost plného úhlu (360°).

αβγδη

Vedlejší úhly je pár styčných úhlů vytvořených při průniku dvou různobězných přímek. Jejich součet se rovná 180° (přímý úhel). Na obrázku dole jsou to α a β, β a γ, γ a ẟ, ẟ a α.

αβγδ

Vrcholové úhly jsou úhly, jejichž vrcholy splývají a ramena jsou vzájemně opačné polopřímky. Vrcholové úhly mají stejnou velikost. Na obrázku jsou to α a γ, β a ẟ.


   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify