Matematika Testy - Cvičení z matematiky

Úhly styčné, vedlejší a vrcholové

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Úhly styčné, vedlejší a vrcholové

Dva úhly jsou styčné, když mají společné rameno a společný vrchol a nepřekrývají se (na obrázku pod ním jsou γ a δ, δ a η, η a α atd.). Součet velikostí je menší než velikost plného úhlu (360°).

Vedlejší úhly je pár styčných úhlů vytvořených při průniku dvou různobězných přímek. Jejich součet se rovná 180° (přímý úhel). Na obrázku jsou to pouze α a β, β a γ).

αβγδη

Vrcholové úhly jsou úhly, jejichž vrcholy splývají a ramena jsou vzájemně opačné polopřímky. Vrcholové úhly mají stejnou velikost. Na obrázku jsou to pouze γ a α.

Dva úhly se nazývají doplňkové, pokud se jejich součet rovná 90° (pravý úhel).


   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify