Matematika Testy - Cvičení z matematiky

Úhlové stupně a minuty

2°50'=?

Převod stupňů na radiány (s pomocí π)

3π/2=270°
135°= 3π/4

Definice úhlů

tupý úhel: 90° < α < 180°

Odhadni velikost úhlu


Úhly styčné, vedlejší a vrcholové

Úhly u dvou přímek

Velikosti úhlů u tří přímek

Úhly souhlasné a střídavé

Trojúhelníky a přímky


Úhly v mnohoúhelníku


Kruh-obvodové a středové úhly (lehké)


Kruh-úhly u vepsaných čtyřúhelníků


Kruh-úhly u tečen, sečen a trojúhelníků


   
   

Copyright © 2017 - 2020 Eductify