Matematika Testy - Cvičení z matematiky

Urči poměr

☆★★★☆
☆ : ★=?

Rovnice s dělením (celá čísla)

x/7=8/28

Rozdělení čísla v daném poměru (zlomky a desetinná čísla)

Rozděl 0.21 v poměru 3 : 4

Slovní úlohy na poměry (těžké)

Lucie a Tobiáš mají pytlíky se stejným počtem kuliček. Luciin pytlík obsahuje černé a bílé kuličky v poměru 3: 1. Tobiášův pytlík obsahuje černé a bílé kuličky v poměru 6: 2. Kdo má více bílých kuliček?

Slovní úlohy na přímou úměru (lehké)

Pokud potřebujeme 7 rajčat na výrobu salátu pro 4 osoby, kolik rajčat bude potřeba na salát pro 20 lidí?

Převod mezi desetinnými čísly a procenty

0.04=4%

   
   

Copyright © 2017 - 2020 Eductify