Matematika Testy - Cvičení z matematiky

Urči správný interval ke grafu

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Intervaly

Interval je množina reálných čísel mezi dvěma danými čísly, která zahrnuje všechna čísla mezi těmito dvěma čísly. K jeho zápisu potřebujeme závorky a dvojici čísel představující dva koncové body intervalu. Používáme dva typy závorek: závorky <> a závorky (). Závorky <> (uzavřené) znamenají, že je zahrnut koncový bod intervalu. Závorky () (otevřené) znamenají, že koncový bod je vyloučen a interval uvedený prvek neobsahuje. Intervaly zobrazujeme na číselné ose jako úsečky. Pokud je interval uzavřený, krajní bod bude vybarvené kolečko, pokud je otevřený, bude prázdné.

Takže pro (−2; 3> začíná rozsah hned za −2 (zahrnuje čísla větší než −2, ale ne samotnou −2) a končí 3 (interval zahrnuje čísla menší a rovné 3).
To můžeme zapsat jako:

$$ −2 < x ≤ 3$$

Nebo se dá zakreslit jako:
0-2-424


Symboly nekonečna ∞ a −∞ jsou vždy doplněny kulatými závorkami (). Například <2, ∞) je interval všech reálných čísel větších nebo rovných 2.


   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify