Matematika Testy - Cvičení z matematiky

Urči nerovnici ke grafu

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Zakreslení nerovnice

Nerovnice zobrazujeme na číselné ose jako úsečky. Pokud je krajní bod vybarvené kolečko, jde o znaménko ≤ (menší nebo rovno), ≥ (větší nebo rovno) a pokud je prázdné, znaménko je < , >.

Takže pro −2 < x ≤ 3 se zakreslí jako:

0-2-424


   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify