Matematika Testy - Cvičení z matematiky

Nerovnice se sčítáním a odčítáním

y – 8 < 20

Nerovnice s násobením a dělením

27≥ 3y

Urči nerovnici ke grafu


Urči správný interval ke grafu


   
   

Copyright © 2017 - 2020 Eductify