Matematika Testy - Cvičení z matematiky

Základní rovinné útvary


Základní prostorové útvary


Symetrie


Rovinné útvary - strany a vrcholy


Prostorové útvary - strany, hrany a vrcholy


Obvody různých útvarů


Který útvar má větší obsah/obvod?


Obsah čtverce a obdélníku


Výšky trojúhelníku


Objem a povrch kostek a kvádrů


Objem a povrch koule, kužele a válce


   
   

Copyright © 2017 - 2020 Eductify