Který útvar má větší obsah/obvod?

Který útvar má větší obsah/obvod?

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Obvod a obsah

Obvod je délka hranice dvourozměrného útvaru (zelená čára).

Obsah nám říká, jak velkou plochu daný útvar zaujímá (měřeno v jednotkách čtverečních, např. cm2). Na obrázku je to šedá oblast.


   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify