Obsah čtverce a obdélníku

Obsah čtverce a obdélníku

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Obvod a obsah obdélníků a čtverců

Obdélník a čtverec jsou čtyřúhelníky, jejichž strany svírají pravé úhly.

U čtverců mají všechny čtyři strany stejnou délku, takže obvod je čtyřnásobkem délky strany a .

$$ o = 4a $$
aa

V obdélníku jsou dva páry protilehlých stran stejné délky a, b . Obvod obdélníku (značíme o nebo P, z angl. perimeter) je dán vzorcem:

$$ o = 2a + 2b $$
ab

Obsah (značíme S nebo A, z angl. area) je dán vzorci:

Čtverec:

$$ S = a×a=a^2 $$

Obdélník:

$$ S = a×b $$

   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify