Výšky trojúhelníku

Výšky trojúhelníku

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Výšky trojúhelníku

Výška trojúhelníku je kolmice spuštěná z vrcholu na protější stranu. Průsečík výšky s příslušnou stranou se nazývá pata výšky.

Každý trojúhelník má 3 výšky, které se protínají v jednom bodě zvaném ortocentrum (O).

BCOAacbahhhcb

V ostroúhlém trojúhelníku leží všechny výšky a ortocentrum uvnitř trojúhelníku.

V pravoúhlém trojúhelníku se dvě strany shodují s výškou a ortocentrum se shoduje s vrcholem pravého úhlu.

BCOA

V tupoúhlém trojúhelníku leží dvě výšky a ortocentrum mimo trojúhelník. Abychom výšky mohli narýsovat, musíme prodloužit strany trojúhelníku za jeho vrcholy.

BCOA

   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify