Mocniny s mocnitelem 0, 1 a vyšším

Mocniny s mocnitelem 0, 1 a vyšším

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Umocňování

Umocňování je násobení čísla sebou samým, např.:

$$2^3 = 2 × 2 × 2 = 8$$

Exponent3 nám říká, kolikrát se čísla 2 má násobit samo sebou. Číslo 2 se nazývá základ (mocněnec).

$$ 2^4 = 2 × 2 × 2 × 2 = 16 $$
$$ 3^3 = 3 × 3 × 3 = 81 $$

Existuje několik speciálních exponentů, které si musíme pamatovat:

$$ x^0 = 1 $$
$$ x^1 = x $$
$$ x^{− n} = 1 /{x^n} $$
$$ x^{1 / n} = √^n {x} $$

   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify