Částečné odmocňování

Částečné odmocňování

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Zjednodušení výrazů s odmocninami

Pro zjednodušení odmocnin můžeme použít následující vlastnost odmocňování:

$$ √{a × b} = √a × √b $$

Nejprve najdeme dělitele odmocňovaného čísla, např. √24, který je zároveň druhou mocninou nějakého jiného čísla:

$$ 24 = 2 × 2 × 3 × 2 = 4 × 6 $$
$$ √24 = √ {4 × 6} = $$
$$=√4 × √6 = 2 × √6 $$

Lze to zapsat i jako: √24=2√6


   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify