Matematika Testy - Cvičení z matematiky

Najdi druhou odmocninu

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Odmocňování a odmocniny

Druhá odmocnina čísla n je jiné číslo, které když se vynásobí samo sebou, rovná se n. Např. druhá odmocnina ze 16 je 4:

$$ 16 = 4 × 4 $$
Zapíšeme jako:

$$ √16 = 4 $$
nebo
$$ √^2 {16} = 4$$

Podobně jako může číslo mít druhou, třetí, čtvrtou mocninu, může mít druhou, třetí, čtvrtou a vyšší odmocninu, např. $√^3 {27} = 3$, protože $3 × 3 × 3 = 27$.

Pro každou sudou odmocninu (2., 4., 6., ...) existují dva kořeny. Je to proto, že vynásobením dvou kladných nebo dvou záporných čísel získáme kladný výsledek. Např.:

$$ 4 × 4 = 16 $$
$$ (−4) × (−4) = 16 $$
$$√^2 {16} = ± 4$$

Odmocnina je opačná operace k mocnině.


   
   

Copyright © 2017 - 2020 Eductify