Matematika Testy - Cvičení z matematiky

Sčítání a odčítání záporných čísel

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Sčítání a odčítání záporných čísel

Pokud číslo nemá před sebou znaménko, znamená to, že se jedná o kladné číslo (kladné číslo je vyšší než 0). Můžeme to napsat znaménkem plus, např. 5 = + 5. Taková čísla sčítáme a odčítáme tak, jak jsme zvyklí. Součet dvou kladných čísel je vždy kladný (vyšší než nula).

Odčítání dvou kladných čísel nás může v některých případech zavést za nulu: 3−10 = (− 7). Také to můžeme zapsat s přidáním znaménka plus, např. 3 − 10 = 3 − + 10

Pro každou kombinaci dvou znamének můžeme postupovat podle těchto pravidel:

Rule Příklad

Dva stejná znaménka u sebe (++ nebo −−) se stávají plus +

5 + (+ 3) = 5 + 3 = 8
−5 + (+ 3) = − 5 + 3 = − 2
2 − (− 3) = 2 + 3 = 5
−4 − (− 3) = − 4+ 3 = −1

Dva různá znaménka (+ − nebo − +) se stávají záporným znaménkem −

4 + (− 3) = 4 − 3 = 1
−8 + (− 4) = − 8−4 = −12
1 − (+ 3) = 1−3 = −2
−5 − (+ 4) = − 9

   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify