Matematika Testy - Cvičení z matematiky

Jednoduché rovnice se sčítáním a odčítáním

26 – y = 9

Rovnice s násobením a dělením

y ÷ 20 = 4

Vyjádření proměnné z rovnice (lehké)

y+3=x ⇒ y=x−3

Rovnice s proměnnou vyskytující se vícekrát

6y – 8 = 5y

Rovnice se všemi operacemi

3 + 6y = 15

   
   

Copyright © 2017 - 2020 Eductify