Matematika Testy - Cvičení z matematiky

Lomené výrazy (lehké)

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Algebraické zlomky

Algebraické zlomky jsou výrazy, které obsahují výraz v čitateli i jmenovateli. Pro zjednodušení algebraických zlomků je třeba dodržovat základní algebraické vzorce a držet se pořadí početních operací (nejprve vyhodnotíme závorky, mocniny a odmocniny zevnitř ven, pak násobíme a dělíme zleva doprava, a následně sčítáme a odečítáme zleva doprava).

Postupujeme také podle těchto vzorců:

$$a(b+c)=ab+ac$$

$${a+b}/c=a/c+b/c$$

$$a^2 = a × a$$

$$a^1 = a$$

$$a^0 = 1$$

$$a^{−1} = 1/a$$

$$a^{−n} = 1/{a^n}$$

$$a^m × a^n = a^m a^n = a^{(m + n)}$$

$${a^m}/{a^n} = a^{m − n}$$

$$(a^m)^n = a^{(m × n)}$$

$$a^{1/n} = √^{n}a$$

$$√^n{a} √^n{b} = √^n{ab}$$

$$√{ab} = √a × √b$$

$$(a + b)^2 = (a + b)(a + b) = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a − b)^2 = (a − b)(a − b) = a^2 − 2ab + b^2$$

$$a^2 − b^2 = (a + b)(a − b)$$

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$(a − b)^3 = a^3 − 3a^2b + 3ab^2 − b^3$$

   
   

Copyright © 2017 - 2020 Eductify