Matematika Testy - Cvičení z matematiky

Násobení mnohočlenů (lehké)

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Násobení mnohočlenů

Vynásobit mnohočlen v závorkách znamená vynásobit vše uvnitř závorky číslem nebo proměnnou mimo závorku:

$$ m (a + b) = ma + mb $$
Příklad:
$$ 4(3y + 7) = 12y + 28 $$
$$ z(z + y − 2x) = z ^ 2 + zy − 2xz $$

Roznásobování závorek

Dvě závorky vedle sebe násobíme tak, že každý člen první závorky vynásobíme každým členem druhé závorky:

$$ (m + n) (a + b) = ma + mb + na + nb $$
Příklad:
$$(3y + 2)(4 − y) = $$
$$ = 3y × 4 + 3y ×(− y) + 2 × 4 + 2 ×(− y) = $$
$$12y − 3y^2 + 8 − 2y = $$
$$=10y − 3y^2 + 8$$

   
   

Copyright © 2017 - 2020 Eductify