Matematika Testy - Cvičení z matematiky

Rozložení na součin (lehké)

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Rozklad mnohočlenu

Rozklad mnohočlenu je zapsání daného mnohočlenu/výrazu jako součin jednodušších, většinou již dále nerozložitelných mnohočlenů, např.:

$$ ax + bx = x (a + b) $$

Chceme-li provést rozklad mnohočlenu, musíme najít největší společný dělitel a umístit ho před závorku, která bude obsahovat ostatní členy, např.:

$$ 2x + 6xy − 8x^2 = 2x (1 + 3y − 4x) $$

Také je někdy možné mnohočlen zapsat jako součin dvou závorek, např.:

$$ 7x^2 + 7x + 3x + 3 = 7x (x + 1) +3 (x + 1) = $$
$$ = (7x + 3) (x + 1) $$

   
   

Copyright © 2017 - 2020 Eductify