Matematika Testy - Cvičení z matematiky

Sčítání a odčítání mnohočlenů

−b−3b−2a−7a=?
2p−p−(6+3q−p+q−3)=?

Násobení mnohočlenů (lehké)

4(b+1)+3b(b+1)=?

Použití vzorců (těžké)

(a+2b)3=?

Rozložení na součin (lehké)

xy5–xy=xy(xy4–1)
a5+5a+4a+20 = a(a+5)+4(a+5) = (a+4)(a+5)

Rozložení na součin (těžké)

8x2+30x+25= 8x2+10x+20x+25= 2x(4x+5)+5(4x+5)= (2x+5)(4x+5)

Lomené výrazy (lehké)

1/a–1/a2=?
(6x+10x)/2 =?

   
   

Copyright © 2017 - 2020 Eductify