Matematika Testy - Cvičení z matematiky

Převod slovního zadání na matematický zápis

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Základní aritmetické operace

V matematice známe čtyři základní aritmetické (početní) operace: sčítání, odčítaní, násobení a dělení. Členy každé operace mají svá speciální jména.


Sčítání

Výsledkem sčítání dvou nebo více čísel (např. 3+2 nebo 10+38+1) je součet. Matematické znaménko se nazývá plus (+).


sčítanec + sčítanec = součet


Vypočítejte součet 12 a 3.
Odpověď: 12 + 3 = 15

Odčítání

Výsledkem odčítání dvou čísel nebo více čísel (např. 13−2 nebo 10−9−1) je rozdíl. Matematické znaménko nazýváme mínus (−).


menšenec − menšitel = rozdíl


Vypočítejte rozdíl 12 a 3.
Odpověď: 12 − 3 = 9
Kolik je dvanáct bez 10?
Odpověď: 12 − 10 = 2
Kolik je o 10 méně než 50?
Odpověď: 50 − 10 = 40

Násobení

Výsledkem násobení dvou nebo více čísel (např. 3×18 nebo 10×38×1) je součin. Matematické znaménko se nazývá krát (× nebo · nebo ∗).


činitel × činitel = součin


Vypočítejte součin 12 a 3.
Odpověď: 12 × 3 = 36
Vypočítejte číslo čtyřikrát větší než 8.
Odpověď: 8 × 4 = 32

Dělení

Výsledkem dělení dvou nebo více čísel (např. 6÷2 nebo 10÷5÷1) je podíl. Matematické znaménko nazýváme děleno (÷).


dělenec ÷ dělitel = podíl


Vypočítejte podíl 12 a 3.
Odpověď: 12 ÷ 3 = 4
Vypočítejte číslo čtyřikrát menší než 8.
Odpověď: 8 ÷ 4 = 2

Dělení je vlastně jenom jiná forma zápisu zlomku. V symbolu ÷ tečky nahrazují čitatele a jmenovatele zlomku.

Vypočítejte třetinu z 18.
Odpověď: 18 ÷ 3 = 6

U sčítání a násobení na pořadí členů operace nezáleží, výsledek bude vždy stejný:

$$3 + 2 = 2 + 3 = 5 $$
$$4 × 2 = 2 × 4 = 8$$

Naopak při odčítání a dělení mění pořadí členů výsledek početní operace:

$$5 − 2 ≠ 2 − 5$$
$$4 ÷ 2 ≠ 2 ÷ 4$$


   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify