Matematika Testy - Cvičení z matematiky

Převod slovního zadání na matematický zápis

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Základní aritmetické operace


Součet je výsledek sčítání dvou nebo více čísel
sčítanec + sčítanec = součet

Vypočítejte součet 12 a 3.
Odpověď: 12 + 3 = 15

Rozdíl je výsledek odečtení dvou čísel
menšenec − menšitel = rozdíl

Vypočítejte rozdíl 12 a 3.
Odpověď: 12 − 3 = 9
Kolik je dvanáct bez 10?
Odpověď: 12 − 10 = 2
Kolik je o 10 méně než 50?
Odpověď: 50 − 10 = 40

Součin je výsledek násobení dvou nebo více čísel.
činitel × činitel = součin

Vypočítejte součin 12 a 3.
Odpověď: 12 × 3 = 36

Podíl je výsledek dělení dvou čísel
dělenec ÷ dělitel = podíl

Vypočítejte podíl 12 a 3.
Odpověď: 12 ÷ 3 = 4

U sčítaní a násobení na pořadí členů operace nezáleží, výsledek bude vždy stejný (3 + 2 = 2 + 3 = 5 a 4 × 2 = 2 × 4 = 8). Zato u odčítání a dělení pořadí členů mění výsledek (5 – 2 ≠ 2 − 5 a 4 ÷ 2 ≠ 2 ÷ 4).


   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify