Matematika Testy - Cvičení z matematiky

Všechny operace v oboru do 100

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Pořadí početních operací

Pokud má příklad více než jednu početní operaci, musíme dodržovat pravidla pro pořadí operací:

Krok 1:
Zleva doprava provedeme všechna násobení a dělení:

$$ 100 − 20 × 3 + 5 = 100 − 60 + 5 $$

Krok 2:
Zleva doprava provedeme všechna sčítání a odčítání:
$$ 100 − 60 + 5 = 45 $$


Pokud však příklad obsahuje závorky, je nutné provést nejprve všechny operace, které leží uvnitř závorek:
$$ 70 + 36 ÷ (8 − 4) +1 =$$
$$=70 + 36 ÷ 4 + 1 = $$
$$ =70 + 9 + 1 = 80 $$

Pořadí operací platí také uvnitř závorek:
$$ 8 + (3 + 3 × 4) = 8 + (3 + 12) $$
$$ = 8 + 15 = 23 $$

Pokud máme závorky uvnitř závorek (někdy označovány jako vnořené závorky), vždy pracujeme zevnitř ven:
$$ {1 + [4 × (2 + 3) + 1]} ÷ 11 = $$
$$ = {1 + [4 × 5 + 1]} ÷ 11 = $$
$$ = {1 + [20 + 1]} ÷ 11 = $$
$$ = {1 + 21} ÷ 11 = 22 ÷ 11 = 2 $$


   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify