Matematika Testy - Cvičení z matematiky

Všechny operace v oboru do 20

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Pořadí početních operací

Pokud má příklad více než jednu početní operaci, musíme dodržovat pravidla pro pořadí operací:

Krok 1:
Zleva doprava provedeme všechna násobení a dělení:

$$ 100 − 20 × 3 + 5 = 100 − 60 + 5 $$

Krok 2:
Zleva doprava provedeme všechna sčítání a odčítání:
$$ 100 − 60 + 5 = 45 $$


Pokud však příklad obsahuje závorky, je nutné provést nejprve všechny operace, které leží uvnitř závorek:
$$ 70 + 36 ÷ (8 − 2) +1 = 70 + 36 ÷ 6 + 1 = $$
$$ 70 + 6 + 1 = 77 $$

Pořadí operací platí také uvnitř závorek:
$$ 8 + (3 + 3 × 4) = 8 + (3 + 12) $$
$$ = 8 + 15 = 23 $$

Pokud máme závorky uvnitř závorek (někdy označovány jako vnořené závorky), vždy pracujeme zevnitř ven:
$$ {1 + [4 × (2 + 3) + 1]} ÷ 11 = $$
$$ = {1 + [4 × 5 + 1]} ÷ 11 = $$
$$ = {1 + [20 + 1]} ÷ 11 = $$
$$ = {1 + 21} ÷ 11 = 22 ÷ 11 = 2 $$Všechny operace v oboru do 100

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Pořadí početních operací

Pokud má příklad více než jednu početní operaci, musíme dodržovat pravidla pro pořadí operací:

Krok 1:
Zleva doprava provedeme všechna násobení a dělení:

$$ 100 − 20 × 3 + 5 = 100 − 60 + 5 $$

Krok 2:
Zleva doprava provedeme všechna sčítání a odčítání:
$$ 100 − 60 + 5 = 45 $$


Pokud však příklad obsahuje závorky, je nutné provést nejprve všechny operace, které leží uvnitř závorek:
$$ 70 + 36 ÷ (8 − 2) +1 = 70 + 36 ÷ 6 + 1 = $$
$$ 70 + 6 + 1 = 77 $$

Pořadí operací platí také uvnitř závorek:
$$ 8 + (3 + 3 × 4) = 8 + (3 + 12) $$
$$ = 8 + 15 = 23 $$

Pokud máme závorky uvnitř závorek (někdy označovány jako vnořené závorky), vždy pracujeme zevnitř ven:
$$ {1 + [4 × (2 + 3) + 1]} ÷ 11 = $$
$$ = {1 + [4 × 5 + 1]} ÷ 11 = $$
$$ = {1 + [20 + 1]} ÷ 11 = $$
$$ = {1 + 21} ÷ 11 = 22 ÷ 11 = 2 $$Převod slovního zadání na matematický zápis

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Základní aritmetické operace


Součet je výsledek sčítání dvou nebo více čísel
sčítanec + sčítanec = součet

Vypočítejte součet 12 a 3.
Odpověď: 12 + 3 = 15

Rozdíl je výsledek odečtení dvou čísel
menšenec − menšitel = rozdíl

Vypočítejte rozdíl 12 a 3.
Odpověď: 12 − 3 = 9
Kolik je dvanáct bez 10?
Odpověď: 12 − 10 = 2
Kolik je o 10 méně než 50?
Odpověď: 50 − 10 = 40

Součin je výsledek násobení dvou nebo více čísel.
činitel × činitel = součin

Vypočítejte součin 12 a 3.
Odpověď: 12 × 3 = 36

Podíl je výsledek dělení dvou čísel
dělenec ÷ dělitel = podíl

Vypočítejte podíl 12 a 3.
Odpověď: 12 ÷ 3 = 4

U sčítaní a násobení na pořadí členů operace nezáleží, výsledek bude vždy stejný (3 + 2 = 2 + 3 = 5 a 4 × 2 = 2 × 4 = 8). Zato u odčítání a dělení pořadí členů mění výsledek (5 – 2 ≠ 2 − 5 a 4 ÷ 2 ≠ 2 ÷ 4).   
   

Copyright © 2017 - 2020 Eductify