Matematika Testy - Cvičení z matematiky

Všechny operace v oboru do 20

20 – 12 ÷ 4 = ?

Všechny operace v oboru do 100

6 × 6 – 4 × 4 = ?

Převod slovního zadání na matematický zápis

Polovina čísla x odečtena od sedmi je rovna třem: ⇒ 7− x/2 = 3

   
   

Copyright © 2017 - 2020 Eductify