Matematika Testy - Cvičení z matematiky

Jednotky rychlosti

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Převod jednotek rychlosti

Rychlost se měří jako vzdálenost ujetá za určitou časovou jednotku, např. pokud auto jede 40 km/h, znamená to, že auto ujede 40 km každou hodinu (40 km za hodinu, 80 za dvě hodiny, 120 za tři hodiny atd.). Americký ekvivalent je mph (míle za hodinu, 1 míle = 1.609 km). Jelikož se jedná o kombinaci jednotek (vzdálenost dělená časem), musíme při přepočtu na různé jednotky rychlosti věnovat pozornost oběma jednotkám (času a vzdálenosti) a určit, jak je změnit.

Jestliže se pohybujeme rychlostí 2 m/s, znamená to, že každou sekundu urazíme 2 metry. Kolik metrů urazíme za hodinu? Jedna hodina má 3600 sekund.

$$2;m/s=$$
$$=2×3600=7200;m/s$$

Za hodinu urazíme 7200 m. A kolik kilometrů urazíme za 1 hodinu? Víme, že 1 km se rovná 1000 m.

$$ 7200;m/s=7.2;km/s $$

Pohybuje-li se auto rychlostí 90 km/h, kolik metrů za sekundu ujede? V tomto případě musíme pro výpočet metrů vynásobit 90 x 1000 (90 km=90000 m). Zároveň musíme vydělit hodnotu 3600, protože jedna hodina má 3600 sekund:

$$90;km/h={90000;m}/{3600;s}=25;m/s$$

Auto jede rychlostí 25 m/s. Jaká je ale jeho rychlost v km/min? Jak víme, 1 hodina má 60 minut. To znamená, že za minutu pojede:

$$90;km/h=$$
$$={90;km}/{60;min}=1.5;km/min$$

   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify