Jednotky rychlosti

Jednotky rychlosti

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Převod jednotek rychlosti

Rychlost se měří jako vzdálenost ujetá za určitou časovou jednotku, např. pokud auto jede 40 km/h, znamená to, že auto ujede 40 km každou hodinu (40 km za hodinu, 80 za dvě hodiny, 120 za tři hodiny atd.). Americký ekvivalent je mph (míle za hodinu, 1 míle = 1.609 km). Jelikož se jedná o kombinaci jednotek (vzdálenost dělená časem), musíme při přepočtu na různé jednotky rychlosti věnovat pozornost oběma jednotkám (času a vzdálenosti) a určit, jak je změnit.

Jestliže se pohybujeme rychlostí 2 m/s, znamená to, že každou sekundu urazíme 2 metry. Kolik metrů urazíme za hodinu? Jedna hodina má 3600 sekund.

$$2;m/s=$$
$$=2×3600=7200;m/s$$

Za hodinu urazíme 7200 m. A kolik kilometrů urazíme za 1 hodinu? Víme, že 1 km se rovná 1000 m.

$$ 7200;m/s=7.2;km/s $$

Pohybuje-li se auto rychlostí 90 km/h, kolik metrů za sekundu ujede? V tomto případě musíme pro výpočet metrů vynásobit 90 x 1000 (90 km=90000 m). Zároveň musíme vydělit hodnotu 3600, protože jedna hodina má 3600 sekund:

$$90;km/h={90000;m}/{3600;s}=25;m/s$$

Auto jede rychlostí 25 m/s. Jaká je ale jeho rychlost v km/min? Jak víme, 1 hodina má 60 minut. To znamená, že za minutu pojede:

$$90;km/h=$$
$$={90;km}/{60;min}=1.5;km/min$$

   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify