Jednotky času (měsíce)

Jednotky času (měsíce)

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Jednotky času

1 min (minuta) = 60 s (sekund)
1 h (hodina) = 60 min
1.5 h = 1 h 30 min
1 h = 60 × 60 s = 3600 s

1 den = 24 hodin
1 týden = 7 dní (pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle)
1 měsíc = 28 až 31 dní

MěsícPočet dní
Leden31
Únor28 nebo 29
Březen31
Duben30
Květen31
Červen30
Červenec31
Srpen31
Září30
Říjen31
Listopad30
Prosinec31

rok = 12 měsíců = 365 dní = 52 týdnů 1 den
přestupný rok = 12 měsíců = 366 dní = 52 týdnů 2 dny

Přestupný rok je rok, ve kterém se do kalendáře přidává další den, aby se kalendář synchronizoval s časem, který Země potřebuje k jednomu oběhu kolem Slunce. Skutečný oběh Země trvá nepatrně déle než 365 dní. Tento čas navíc se pravidelně musí vykompenzovat rokem, který má o jeden den víc. V přestupných letech se proto přidá den – 29. únor, který v normálním roce neexistuje (únor má obvykle 28 dní). Přestupný rok má 366 dní.

Říka se, že přestupný rok se opakuje každé 4 roky, no ne vždy tomu tak je. Letopočet přestupného roku musí být dělitelný 4 (např. roky 2004, 2008, 2012), ale zároveň ne 100 (1800, 1900, 2100). Pokud je však letopočet dělitelný 400, je to opět přestupný rok (např. rok 2000).


   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify